fredag 10 juli 2020


Vår mediavärld 79,
7:e Vredesskålen,
Var är Gud


Men om vi då har Jesus som vår fasta punkt då frågar man sig, Var är han. Vi kan ju inte se honom.

Och svaret är: Gud är Ande. Ja han finns i Andevärlden och är den som gjort allt det fysiska där vi finns.

Andevärlden är en realitet, det ser vi när vi tittar på Utvecklingen i världen idag. De händelser som vi ser idag kan inte vara styrda av en människa, eller en grupp av människor. Nej det är Andar som ligger bakom.

Och beviset på att Gud finns är inte att han sitter där uppe utan att han kan se in i framtiden.

Det här är något som man kan läsa i Bibeln. Gud själv säger det och vi har det i Jes 44:7:

Jes 44:7 Och vem kan profetera [proklamera] som jag och intyga det, och ordna så det blir så. Må han lägga fram det för mig till att ske från forntiden och det som kommer, och som förkunnelser om det som skall komma, inför dem.

torsdag 9 juli 2020


Vår mediavärld 78,
7:e Vredesskålen,
Allt blir relativt


Något som också gäller idag är att mycket har blivit relativt. Det absoluta har försvunnit. Berg, alltså det fasta finns inte mera.

Genom Historien har Kyrkan många gånger talat om vad som är sanningen och tvingat alla att tro så. Men så är det alltså inte längre.

Idag är det många som försöker hävda sin sanning, och då är det viktigt att vi står upp för Jesu sanning, och den Bibliska tron.

Upp 16:19 Och den stora staden blir till 3 delar och folkens städer faller och det väldiga Babylon [förvirring, blandning], gör sig påmint inför Gud, så att han ger henne sin ilskas [hämnds] vredes vins bägare.
Upp 16:20 Och nu flyr alla öar, och berg går nu inte att finna.

onsdag 8 juli 2020


Vår mediavärld 77,
7:e Vredesskålen,
Sekterna försvinner


Genom århundradena har det funnits många sekter, Olika kristna samfund som har tolkat delar av Bibeln olika, och strikt hållit just på sin tolkning. Men idag ser man inte mycket av det. Idag är det mer att det totala Evangeliet gäller. Jesus och hans försoning.

Här i Profetian beskrivs det hela som: nu flyr alla öar, Bibeln liknar de här olika sekterna och samfunden vid öar.

Upp 16:19 Och den stora staden blir till 3 delar och folkens städer faller och det väldiga Babylon [förvirring, blandning], gör sig påmint inför Gud, så att han ger henne sin ilskas [hämnds] vredes vins bägare.
Upp 16:20 Och nu flyr alla öar, och berg går nu inte att finna.

tisdag 7 juli 2020


Översättning av Jes 34:1 - 8
2020 07 07

Här är en nyöversättning som jag just gjort av Jes 34:1 – 8. Och som vanligt brukar mina översättningar vara lite annorlunda än de vanliga. Orsaken till att jag gjorde den var att jag tyckte Jes 34:4 lät lite konstig i den vanliga översättningen.

Varsågod:


Vår mediavärld 76,
7:e Vredesskålen,
Den Katolska kyrkan får sitt straffVi läser här i Upp 16:19 om det väldiga Babylon, och det är en omskrivning av det Romerska väldet. Och när vi dessutom vet att det vi pratar om här är det Andliga. Då inser vi att det är den Romersk Katolska kyrkan det pratas om, den blev ju arvtagare, i många stycken, till det Romerska riket.

Den Katolska kyrkan ska alltså straffas. Och vi ser idag hur den har avslöjats och hur den har mist sin makt.

Upp 16:19 Och den stora staden blir till 3 delar och folkens städer faller och det väldiga Babylon [förvirring, blandning], gör sig påmint inför Gud, så att han ger henne sin ilskas [hämnds] vredes vins bägare.

måndag 6 juli 2020


Vår mediavärld 75,
7:e Vredesskålen,
Statskyrkorna tappar sitt greppStad här står ju för den fasta tryggheten, alltså den kristna kyrkan och folkets städer blir då ett uttryck för stadskyrkan. Och att Stadskyrkorna faller det är också något vi ser idag. Statskyrkorna tappar idag sitt grepp i de länder som de finns i. Hela samhället blir ateistiskt och sekulärt och den tro vi hade där alla tillhörde Statskyrkan har för länge sedan passerats i dagens samhälle.

Upp 16:19 Och den stora staden blir till 3 delar och folkens städer faller och det väldiga Babylon [förvirring, blandning], gör sig påmint inför Gud, så att han ger henne sin ilskas [hämnds] vredes vins bägare.

söndag 5 juli 2020


Vår mediavärld 74,
7:e Vredesskålen,
Kyrkan faller sönder i 3 delarStad är här ett uttryck för tryggheten i Kristus, alltså Kyrkan, och den stora staden motsvarar alltså den Enade Kristna kyrka som vi hade en gång. Men här ser vi hur den Kristna kyrkan faller sönder. Den ska delas upp i 3 delar. Och det har vi ju idag. Idag består kyrkan av den Katolska kyrkan, den Ortodoxa kyrkan och de Protestantiska kyrkorna.

Upp 16:19 Och den stora staden blir till 3 delar och folkens städer faller och det väldiga Babylon [förvirring, blandning], gör sig påmint inför Gud, så att han ger henne sin ilskas [hämnds] vredes vins bägare.

lördag 4 juli 2020


Vår mediavärld 73,
7:e Vredesskålen,
Evangelium revolutionerar


Evangelium revolutionerar tillvaron. Vi kan se det när vi tittar i vår historia, När tron på Jesus kommer till ett land då började utvecklingen. Allt har blivit annorlunda. Det är som en total jordbävning där allt vänds upp och ner

Det är naturligt. När tron på Jesus får dominera då är man ärlig. Då förlåter man och glömmer. Då är man schyst mot varandra och luras inte. Och det är då det fungerar och vi får det samhälle vi vill ha.

Upp 16:18 Och det kommer dån [ljud, röster] och åskor [åskväder] och blixtar [starkt ljus] och jordskalv [storm], nu blir det väldigt, och som inte skett [sker, skall ske] från det människan uppträdde [uppträder] på jorden, så stort är jordskalvet [stormen], det är väldigt.

fredag 3 juli 2020


Vår mediavärld 72,
7:e Vredesskålen,
Evangelium spridsI den 7:e skålen ser vi hur Evangelium går ut. Och det är inte bara ljud, röster, ord, utan det är också ljus, blixtar, hela tillvaron lyses upp av Evangelium. Alla ser det.

Och det här har förekommit under hela församlingens tid. Men idag med massmedia så ar det starkare än någonsin.

Upp 16:17 Och den 7:e ängeln [budbäraren] tömmer ut sin skål i luften (i andevärlden *) och det kommer en väldig röst [ljud] från himmelens tempel, från tronen, som säger: Det [Han] har skett [blivit till]. {* både grekiskt och judiskt tankesätt var att det var andar och demoner i luftrummet}
Upp 16:18 Och det kommer dån [ljud, röster] och åskor [åskväder] och blixtar [starkt ljus] och jordskalv [storm], nu blir det väldigt, och som inte skett [sker, skall ske] från det människan uppträdde [uppträder] på jorden, så stort är jordskalvet [stormen], det är väldigt.

torsdag 2 juli 2020


Vår mediavärld 71,
7:e Vredesskålen,
Andevärldens händelser


Den 7:e Vredesskålen gäller Andevärlden. Vi ser att den hälls i luften. Och luften var på den tiden lika med Andevärlden. Andarna levde i lufthavet.

Så det vi får läsa om här i samband med den 7:e vredesskålen är alltså det Andliga skede som händer.

Vi ska titta på helheten nu i det första inlägget om den 7:e skålen, och så ska vi titta på detaljer i kommande inlägg.

Upp 16:17 Och den 7:e ängeln [budbäraren] tömmer ut sin skål i luften (i andevärlden *) och det kommer en väldig röst [ljud] från himmelens tempel, från tronen, som säger: Det [Han] har skett [blivit till]. {* både grekiskt och judiskt tankesätt var att det var andar och demoner i luftrummet}
Upp 16:18 Och det kommer dån [ljud, röster] och åskor [åskväder] och blixtar [starkt ljus] och jordskalv [storm], nu blir det väldigt, och som inte skett [sker, skall ske] från det människan uppträdde [uppträder] på jorden, så stort är jordskalvet [stormen], det är väldigt.
Upp 16:19 Och den stora staden blir till 3 delar och folkens städer faller och det väldiga Babylon [förvirring, blandning], gör sig påmint inför Gud, så att han ger henne sin ilskas [hämnds] vredes vins bägare.
Upp 16:20 Och nu flyr alla öar, och berg går nu inte att finna.
Upp 16:21 Och väldigt hagel, som en talent [ca 30 kg], kommer ner från himlen på människorna, och människorna förtalar [skymfar] Gud för haglets plåga [skada], för plågan [skadan] är enorm och kraftfull [extrem, överstigande].