måndag 23 september 2019


Guds Himmel 3,
Jesus är vår fasta klippa


Jesus är den fasta klippan och det är Jesus som är vår Gud. Och vi ser att han inte bara är den fasta klippan utan att han också är ljus. Från Jesus strålar ljuset ut, sanningens ljus.

Upp 4:3. Och han som sitter är lik en uppenbarelse i en sten av jaspis och karneol och runt omkring tronen är en regnbåge som ser ut likt en smaragd.

söndag 22 september 2019


Guds Himmel 2,
Var är Guds himmel idag


Det är en berättigad fråga. Förr trodde man att tittade man bara rakt upp så var där Guds himmel.

Och vi vet när Jesus for till himlen så lyftes han upp och ett moln tog honom bort.

Upp 4:2. Och strax kommer jag i ande och se en tron är placerad i himlen och på tronen sitter han.

lördag 21 september 2019


Guds Himmel 1,
Gud och Himlen hör ihop


Går vi vidare i Uppenbarelseboken så kommer vi till kapitlet om Guds himmel. Och det vi ser när vi tittar in i Himlen är Gud själv som sitter på sin tron.

Upp 4:1. Därefter ser jag och se, en dörr är öppen i himlen, och jag hör den tidigare rösten [ljudet], som låter som en trumpet [basun] som talar till mig, som säger: Stig upp hit och jag skall visa dig det som skall ske efter det här.
Upp 4:2. Och strax kommer jag i ande och se en tron är placerad i himlen och på tronen sitter han.

fredag 20 september 2019


Vad ska man med en katt till som inte kan fångar råttor
190920

Vad ska man med en Polis till som inte fångar bovar!

Det frågar vi oss i Lund idag. Nu small en Bomb igen, den här gången på Gunnebo i nord Västra Lund. För ett par veckor sedan i Centrala Lund.

I Sommeras brändes 40 bilar på en månad i Lund på olika ställen. Men undrade varje morgon var de hade bränt i natt.

Och lyssnar man till Polisen säger de att det är bara uppgörelse i den Kriminella världen. Men det är ju den som Polisen ska ta bort. De ska inte finnas ute i vårt samhälle. De ska vara inlåsta eller utvisade för gott.


De 7 Församlingarna 0, Totalsummering


Det är intressant att läsa om de 7 församlingarna och se att det alltså var en profetia på de Församlingar som skulle komma från den tiden när Jesus vandrade omkring här nere första gången och gav oss frälsningen och fram till han kommer för 2:a gången.

Vi har här gått igenom alla 7 församlingarna och vilka kyrkor etc. som det blev och här har vi nu totalsummeringen med hänvisningar till alla de olika artiklarna.

torsdag 19 september 2019


De 7 Församlingarna 76,
Summering
Guds tre Ve och våra Världskrig


Ve, Ve, Ve

Det finns många som talar om att det ska komma ett tredje världskrig, men stämmer det, det finns tre ve i Uppenbarelseboken och två av dem är de två världskrigen som vi hade under 1900 talet, men är det tredje något annat. Låt oss på nytt titta på Guds tre Ve.

onsdag 18 september 2019


De 7 Församlingarna 75,
Summering
Laodicea, Demokratirörelsen

Laodicea

De 7 Församlingarna 50, Laodicea är Demokratirörelsen

Att Laodicea är vår moderna Demokratirörelse, det ser vi bland annat på att Laodicea betyder Folkstyre. Alltså samma som Demokrati.

Det är många som hävdar att om alla är Demokratiska, alltså majoriteten bestämmer, så fungerar allt. Men så enkelt är det inte.

Upp 3:14. Och skriv till Laodiceernas församlings ängel [budbärare]. Han som är Amen, det pålitliga och sanna vittnet, begynnelsen på Guds skapelse, säger:

tisdag 17 september 2019


De 7 Församlingarna 74,
Summering
Filadelfia, Väckelsekristendomen

Filadelfia

De 7 Församlingarna 42, Filadelfia är väckelsekristendomen som kom på 1800 talet

Nästa församling som vi möter är Filadelfia. Filadelfia betyder Broderskärlek.

Filadelfia representerar Väckelse kristendomen som kom fram under sena 1700 talet och fram till idag.

Upp 3:7. Och skriv till ängeln [budbäraren] i Filadelfias församling: Detta säger den helige, den sanne, som har Davids nyckel, som öppnar och ingen stänger, och stänger och ingen öppnar.
Upp 3:8. Jag vet dina gärningar, se jag har öppnat din dörr och ingen kan stänga den, eftersom du har liten makt och du vidmakthåller mitt ord och förnekar inte mitt namn.

måndag 16 september 2019


De 7 Församlingarna 73,
Summering
Sardes, Reformationskyrkorna

Sardes

De 7 Församlingarna 36, Här börjar en helt ny tid med mycket elände

Ve, Ve, Ve

Här händer något nytt. En Ängel förklarar att nu kommer en tid som kännetecknas av Ve, Ja det är så säkert att det blir elände att Bibeln upprepar det 3 gånger. Ve, Ve, Ve.

Och när vi ser tillbaka i tiden så gick vi här från medeltid och in i Nyare tid, sett Historiskt.

Upp 8:13. Och jag ser och jag hör en ängel [budbärare, annan grundtext: örn], som flyger högt på himlen [i himlens mitt], och säger med väldig röst: Ve, ve, ve, de som bor på jorden, vid de 3 återstående änglarnas [budbärarnas] trumpet [basun] ljud, när de skall trumpeta [blåsa i basun].


De 7 Församlingarna 37, Sardes är Reformationskyrkorna

När vi nu har passerat den Romerskt Katolska Kyrkan och Islam så kommer vi fram till tiden för Reformationen. Och Sardes representerar de Kyrkor som uppstod i samband med Reformationen.

Upp 3:1. Och skriv detta till ängeln [budbäraren] i församlingen i Sardes. Han som har Guds ande och de 7 stjärnorna säger: Jag vet dina gärningar, att du har namnet att du lever, men du är död.
Upp 3:2. Vakna upp och etablera [återupprätta, stöd] det övriga, det som vill dö. För jag fann inte att dina gärningar var slutförda [fulländade] inför Gud.

söndag 15 september 2019


De 7 Församlingarna 72,
Summering
Tyatira, Islam

Tyatira

De 7 Församlingarna 23, Tyatira den 4:e församlingen är Islam

Det är en intressant tanke som man inte möter så ofta i Kristna sammanhang, detta att Tyatira, den 4:e församlingen är Islam.

Det finns flera saker som pekar på detta, och det enklaste är ju att Islam kom tidsmässigt direkt efter Den Katolska Kyrkan.

Vi ser också att Jesus presenterar sig som Guds son och det är något som Islam förnekar och därför behöver höra

Vi får också möte en Profet, Profetissa, i vers 20 precis som Islam hade sin Profet.

Upp 2:18. Och skriv detta till ängeln [budbäraren] i församlingen i Tyatira [fortsatt offer]. Så säger Guds son, han som har ögon som elds flammor och vars fötter liknar skinande koppar [brons]:
Upp 2:19. Jag vet dit slit och kärlek och tjänande och tro och din uthållighet och dina insatser, och de sista fler än de första.
Upp 2:20. Men jag har något mot dig, att du tillåter kvinnan Jesabel [Baals flöde, ö-bon, utsöndrat skräp, svettiga strömmar], hon som säger att hon är profetissa för att undervisa och för att lura mina tjänare att bedriva hor [avgudadyrkan], och att äta avgudaoffer.