söndag 28 maj 2023

230528 Det är genom Den Helige Ande Jesus ska segra

 

230528 
Det är genom Den Helige Ande Jesus ska segra

 
Det är intressant att konstatera att det faktiskt är genom Den Helige Ande som Jesus ska segra. Det här kan vi läsa i Upp 19, där det talas om fåglar som ska samla sig. Fåglar är i Bibeln en symbol på Andar och de som flyger på himmelens höjd är då speciellt Den Helig Ande.

söndag 9 april 2023

230409 Påskdagen och Uppståndelsen

 

230409 
Påskdagen och Uppståndelsen
 

När vi nu läst Bibelord om Långfredagen i det förra inlägget får vi också nu läsa ord om Jesu uppståndelse och här har vi Johannes ord:
 
Joh 20:1. Och den första dagen i veckan går Maria Magdalena tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt [dunkelt] till graven, och hon ser att stenen har tagits bort från graven.

fredag 7 april 2023

230407 Bibeltexter om Långfredagen

 

230407 
Bibeltexter om Långfredagen
 

Idag är det långfredagen och då är det lämpligt att vi läser några av de Bibelord sam handlar om Jesu offer på korset och dess betydelse.
 
Här har jag lagt upp Jes 53 som visar betydelsen av det Jesus gjord och som Gud alltså talade om långt innan.
 
Likaså har jag lagt upp Ps 22 som är en profetisk beskrivning om Jesus och hur han dog på Korset.
 
Och för att se den oerhörda betydelsen av detta ska vi också läsa Upp 5 där vi ser att Jesu offer var det enda som kunde rädda världen.
 
Och som avslutning har vi Evangelietexten enligt Matteus om det som hände på Långfredagen.
 

Jes 52:13 Se, min tjänare är förståndig [har framgång], han är prisad och han hjälper [bär] och han är mycket kraftfull [upphöjd]
Jes 52:14 Man var mycket förvånad över honom, för hans utseende är fördärvat av människan, och han har gestalt [formen] av min människoson [Adams barn].
Jes 52:15 Därför skall han gå ut väldigt bland hedningarna, inför honom stänger konungar sin mun, för det som inte berättats för dem såg de, och det som de inte hört har han låtit dem
förstå.
Jes 53:1. Vem litade på det du sa till oss, och för vem var Jesu [Jashves] kraft [arm, sådd] uppenbarad.
Jes 53:2. Och han steg upp som ett spädbarn inför deras ansikte, och som ett rotskott från torr mark, han har inget speciellt utseende [är inte vacker], och ingen prakt [härlighet] ser man hos honom, och inget utseende som gör att man känner för [längtan till] honom.
Jes 53:3. Han var föraktad och utblottad bland människor, en människa med smärtor och som var bekant med sjukdom, och som man gömmer ansiktena för, han föraktades, och de hade ingen tro på honom.

lördag 1 april 2023

230401 Uppryckelsen ägde rum i natt 1 april medan alla sov

 230401 

Uppryckelsen ägde rum i natt 

1 april 

medan alla sov

 


Det påstås att uppryckelsen ägde rum i natt 1 april medan alla sov och därför fick igen följa med.
 
minJesus har frågat Jesus hur han kunde göra så här efter 2000 år. Här har allt gått och väntat och så går de så här.

måndag 13 mars 2023

230313 När stenarna ropar

 

230313 
Idag ropar stenarna
 


Idag har vi kommit in i den tid där stenarna ropar. Den Kristna kyrkan klarar inte av att se verkligheten längre utan man måste titta på alternativa kanaler som SWEBBTV och Alex Jones och Tucker Karlsson, och läsa tidskrifter på nätet som Fria tider, och Samnytt etc.
 
Det här är egentligen ett totalt misslyckande för den Kristna Kyrkan. Det är den som borde reagerat, som borde sagt ifrån om vad som höll på att hända i västvärlden. Men i stället ser man hur fler och fler av kyrkorna blir som världen, HBTQ vänliga, Klimmathysteriker, fördömer Ryssland etc, och ser inte hotet från den framväxande kommunismen i USA och globalismen. Allt detta har tagit sig in i fler och fler av de Kristna kyrkorna speciellt i vårt land.

torsdag 9 mars 2023

230309 Är det Kina som ligger bakom händelserna idag

 

230309 
Är det Kina som ligger bakom händelserna idag
 


Låt oss ägna lite tid åt att titta på Kina idag. Kina är ett kommunistiskt land som styrs av det Kommunistiska partiet. Kommunism är en ond Ande som vill lägga hela världen under sig.  Styrs Kina idag av tanken att kommunismen ska ta över hela världen. Ja det ser inte bättre ut.

onsdag 1 mars 2023

230301 Den Kristna tron innehåller både lagen och nåden

 

230301 
Den Kristna tron innehåller både lagen och nåden
 

Den Kristna tron har två ben, det ena är Lagen och det andra är Nåden genom Jesus.
 
Många förknippar lagen med Mose lag och det är en del av den och då framförallt 10 Guds bud. Men vi möter också lagen i nya testamentet och både Paulus och Johnnes i Uppenbarelseboken skriver om den.
 
Idag möter vi ibland en glättad tro som går ut på att det inte finns någon lag, allt är tillåtet, men så är det alltså inte, Och genom lagen har vi ett rättesnöre att hålla oss till som vi genom Helgelse kan komma närmare. Och som vi vet så är vi alla ofullkomliga och kommer att bli så, men genom den här kombinationen av Lag och Nåd så för vi växa i tron och med Jesu andes hjälp komma närmnare och närmare till det Jesus vill med våra liv.
 
Idag ser vi hur en fullständig laglöshet håller på att upplösa hela vår västerländska Civilisation. Och vi ser hur lögner och sexuell perversitet har blivit norm i samhället, så därför är det viktigt att lyft fram Bibelns ord i de här frågorna, de ord som byggde upp hel den västliga civilisationen som fungerade en gång.
 
Låt oss börja med att titta på Upp 14:12 där vi möter hur vi ska tänka idag.
 
Upp 14:12. Här gäller de heligas trofasthet [uthållighet], så att man håller [bevarar] Guds befallningar [bud, ålägganden] och Jesu tron [tilliten till Jesus].

söndag 26 februari 2023

230226 Ska Väst öppna en nordlig front mot Ryssland

 

230226 
Ska Väst öppna en nordlig front mot Ryssland
 

Många undrar varför det är så viktigt att vi går med i Nato, en organisation som ändå inte har kapacitet att försvara oss. Vilket vi ser nu i Ukraina. Jag har funderat på den frågan och jag tror jag ser ett svar.
 
Avsikten är att öppna en Nordlig front genom Finland där Sverige ska vara backuppland ungefär som västra Ukraina är för Östra Ukraina där striderna just nu pågår. Och om Ryssland i det läget angriper Baltikum ska vi ställ upp och gå till motattack där. Vi ser idag hur kriget i Ukraina har kört fast och hur väst håller på att få slut på vapen och ukrainska soldater.
 
Målet för väst är ju att nöta ut och erövra och stycka upp Ryssland och som det ser ut nu måste något göras för att bryta stilleståndet. Med Svenska och Finska styrkor och resurser så hoppas de som driver kriget i väst att kunna få in den kil som bryter upp Ryssland och slutligen får det att falla.

tisdag 21 februari 2023

230221 Fega och Lögnare kommer inte in i Guds stad

 

230221 
Fega och Lögnare kommer inte in i Guds stad
 


Idag är vi där, när Lögnare och Fega styr tillvaron. Vi ser det i Covid  och sprutorna, Vi ser det i kriget i Ukraina, Vi ser det nu också i förnekelsen av vem som sprängde Gasledningarna i höstas.
 
Och att det här är möjligt beror på att det är lögnarna som styr och de feg som skulle reagerat böjer sig och sprider lögnen vidare.
 
Låt oss titta på Upp 21:8.
 
Upp 21:8. Men åt, fega [försagda] och otroende [hedningar] och anstötliga och mördare och hor karlar [manliga prostituerade, otuktiga] och troll karlar och avgudadyrkare [idol dyrkare] och alla som är falska [lögnaktiga, vilseledande], är deras del i sjön som brinner med eld och svavel. Det är den andra döden.

lördag 4 februari 2023

230204 Jesu slutlig seger i olika Bibelställen

 

230204 
Jesu slutlig seger i olika Bibelställen
 

Det är inte bara ett Bibelställe som handlar om Jesu slutliga seger utan det finns återgivet på många ställen i Bibeln. Vi ska här titta på några av dem och vi börjar med Ps 2.
 
Ps 2:1.  Varför är hedningarna rasande och folk larmar om det värdelösa.
Ps 2:2.  Jordens konungar reser sig och furstarna rådslår tillsammans, på grund av [mot] Jesus [Jashve] och på grund av [mot] Messias [en smord].
Ps 2:3.  Låt oss slita av deras band och låt oss kasta av oss deras rep.
Ps 2:4.  Min Herre sitter i himmelen, han skrattar, han förlöjligar dem.
Ps 2:5.  Då talar han till dem i ilska och i sin vrede skakar han om [ansätter han] dem.
Ps 2:6.  För jag har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg.
Ps 2:7.  Jag förkunnar Guds beslut, Jesus [Jashve], säger han, är min son, den jag födde dig den dagen.
Ps 2:8.  Begär från mig, och jag ger dig hedningarna [folken] som din arvedel [besittning] och din egendom intill jordens ändar.
Ps 2:9.  Du slår sönder dem med järn stav, som formade saker krossar du dem.
Ps 2:10.  Och nu konungar, i hans förstånd hans fostran [tuktan], led jorden.
Ps 2:11.  Tjäna Jesus [Jashve] så att man ser det [i vördnad, i rädsla] och gläd er så att ni skakar [skälver, genomilas].
Ps 2:12.  Beväpna dig med [Brinn för] renhet [sonen, arvtagaren, den älskade], vänd om från vrede [så att han inte är rasande], så att ni [och] inte går förlorade, för han brinner nästan som vore det med raseri, lycklig du som helt förtröstar på [har sin tillflykt till, hoppas på] honom.