söndag 24 januari 2021

Jesus presenteras 16, Eftersom Jesus lever ska vi leva

 

Jesus presenteras 16,
Eftersom Jesus lever ska vi leva
 

Jesus har nycklarna till dödsriket. Det är han som bestämmer över liv och död. Det är det han fick när han uppstod. När han besegrade döden genom sitt offer. Och därmed ger han oss också evigt liv genom sin seger.
 
Upp 1:17. Och då jag ser honom faller jag mot hans fötter som död, och han lägger sin högra hand på mig och säger till mig: Var inte rädd, jag är den förste och den siste.
Upp 1:18. Och levande, och jag blev död, och se jag är levande i evigheternas evigheter, Amen. Och jag har helvetets [dödsrikets] och dödens nycklar.

lördag 23 januari 2021

 

Vem styr pandemin
210123
 


Är det någon som styr pandemin. Man kan fråga sig det när man ser utfallet av smittade och vilka länder som angrips och när.

Jesus presenteras 15, Jesus lever

 

Jesus presenteras 15,
Jesus lever
 

Jesus lever, det vet den som mött honom. Den som upplevt hans frälsning. Den som har upplevt bönesvar på till synes omöjliga saker. Jesus finns och han lever,
 
Och vi kan också se det när vi läser Uppenbarelseboken och ser hur Jesu Profetia har gått i uppfyllelse, Hur TV profeterades och det kom. Hur www profeterades och vi har det idag. Hur Satellit TV profeterades och vi har det idag. Hur Evangelium om Jesus som molntjänst profeterades och vi har det idag.
 
Om man inte ser det på annat sätt så ser man det på hur Profetiorna har gått i uppfyllelse och hur Jesus defakto tagit över världen.
 
Upp 1:17. Och då jag ser honom faller jag mot hans fötter som död, och han lägger sin högra hand på mig och säger till mig: Var inte rädd, jag är den förste och den siste.
Upp 1:18. Och levande, och jag blev död, och se jag är levande i evigheternas evigheter, Amen. Och jag har helvetets [dödsrikets] och dödens nycklar.

fredag 22 januari 2021

Jesus presenteras 14, Jesus är helt överväldigande i sin makt

 

Jesus presenteras 14,
Jesus är helt överväldigande i sin makt
 

Att Jesus är helt överväldigande i sin makt ser vi på Johannes som faller till marken när han ser Jesus. Men hos Jesus behöver man inte vara rädd. Han är vår vän. Han tar hand om oss.
 
Upp 1:17. Och då jag ser honom faller jag mot hans fötter som död, och han lägger sin högra hand på mig och säger till mig: Var inte rädd, jag är den förste och den siste.
Upp 1:18. Och levande, och jag blev död, och se jag är levande i evigheternas evigheter, Amen. Och jag har helvetets [dödsrikets] och dödens nycklar.

torsdag 21 januari 2021

Jesus presenteras 13, Johannes ser Jesus

 

Jesus presenteras 13,
Johannes ser Jesus
 

Jesus är bland sina församlingar. De är som ljusstakar i en mörk tid. Och de är rena genom Jesu blod.
 
Jesus liknar en människa. En människoson, men han är ren, han är ädel som Guld. Och han ser genom allt. Hans ögon är som eldslågor. Jesus avslöjar allt.
 
Upp 1:12. Och jag vänder mig om för att se rösten som talar med mig och när jag vänder mig om ser jag 7 ljusstakar av guld.
Upp 1:13. Och i mitten av de 7 ljusstakarna, såsom en människoson, iklädd en dräkt som når till fötterna, och med livbälte av guld kring bröstet.
Upp 1:14. Och huvudet hans och håret är vitt [skinande], som vit [skinande] ull, som snö, och hans ögon är som flammande eld.
Upp 1:15. Och hans fötter är som brons, som glödgas i ugn, och hans röst är som ljudet av många vatten.
Upp 1:16. Och han har 7 stjärnor i sin högra hand och ett tveeggat svärd som kommer ut ur hans mun, och hans utseende är som solen, när den skiner i sin kraft.

onsdag 20 januari 2021

Jesus presenteras 12, Johannes fylld av Ande, får uppenbarelserna av Jesus

 

Jesus presenteras 12,
Johannes fylld av Ande, får uppenbarelserna av Jesus
 Johannes har skrivit uppenbarelseboken på uppmaning av Jesus. Det är Jesus som gett honom orden genom den Helige Ande. Jesus har Evigheten i sig och är allsmäktig. Johannes är förföljd och sitter på ön Patmos, och där får han uppenbarelsen.
 
Uppenbarelseboken är ställd till alla församlingar genom tiderna, Och de församlingar som låg i Turkiet då får idag känna som representanter för oss alla.
 
Upp 1:9. Jag, Johannes och er broder och delaktig i nöden [plågan, förföljelsen] och i Jesu Kristi kungadöme och trofasthet, Jag finns på ön som kallas Patmos, på grund av Guds ord och på grund av Jesu Kristi vittnesbörd.
Upp 1:10. Jag kommer i ande på Jesu [Herrens] dag, och jag hör en röst [ljud] bakom mig som en väldig trumpet [basun].
Upp 1:11. Han säger: Jag är Alfa och Omega, den förste och den siste, och skriv i en bok det du ser och sänd till församlingarna i Asien, till Efesus och till Smyrna och till Pergamon och till Tyatira och till Sardes och till Filadelfia och till Laudikea.

tisdag 19 januari 2021

210119, Var är vi idag i Profetian

 

Var är vi idag i Profetian
210119
 

Jag har nu spelat in en ny video, del två och den handlar om Var vi är idag i Profetian.
Jag pratar här om Glashavet, som är vår totalt genomskinliga värld, där alla kan se allt just som det händer. Och Samtidigt har vi också kommit in i Vredesskålarnas tid.

Jesus presenteras 11, Jesu makt är oändlig

 

Jesus presenteras 11,
Jesu makt är oändlig

 
Jesus är herre både över tid och rum. Han finns alltid. Jesus finns från tidens begynnelse till tidens slut. Och hans makt är oändligt.
 
Därför kan vi lita på Jesus. Även om det ibland ser konstigt ut, så kommer Jesus att vara den som segrar till sist. Idag är vi inne i en period där ondskan tar för sig och man undrar vad som händer. Men även idag är det alltså Jesu vilja som genomförs.
 
Upp 1:8. Jag är Alfa och Omega, början [upphovet, principen] och slutet [resultatet, ändamålet], säger han Jesus [Herren], som är och som var och som kommer, den allsmäktige.

måndag 18 januari 2021

2021 01 18 Video om Profetian

 

Video om Profetian
2021 01 18

 

Jag har idag gjort en Video om Profetian i Bibeln och man kan se den på adress:

Jesus presenteras 10, När Jesus kommer, kommer alla att se det

 

Jesus presenteras 10,
När Jesus kommer, kommer alla att se det


 
Det här är en vers som kullkastar den så kallade uppryckelsen. Där säger man ju att plötsligt ska alla troende som har olja i sina kärl ryckas upp i ett ögonblick och försvinna ut i Rymden.
 
Men i Upp 1:7 står ju att varje öga ska se honom, och ska begråta att man dödade honom. Ska det gå ihop sig måste Jesus komma tillbaka två gånger, men det hittar vi ingen stans i Bibeln att han ska göra.
 
Upp 1:7. Se, han kommer bland [med] skyarna och varje öga skall se honom, och honom som de har genomborrat [spetsat], och de skall begråta honom, alla jordens [landets] folk, Ja, Amen.