måndag 8 april 2024

240408 Sanningen om Ryss hatet

 

240408 

Sanningen om Ryss hatet


Det spekuleras friskt om varför väst idag till varje pris ska besegra Ryssland. Några säger att det är för att de vill åt Rysslands naturtillgångar. Andra säger att det är för att Ryssland är ett hot mot väst och dess så kallade demorkati.
 
Själv är min uppfattning att det är för att Ryssland är ett Kristet land. I värstärden har vi övergett Jesus, vi vill inte ha honom mer, vi ska i stället ha Socialism och HBTQ.
 
Socialism är inget annat än Antikrist religion, där man säger sig kunna göra allt bättre än Jesus. Men den har ständigt misslyckats. Vi har Mao Kina, vi har det Kommunistiska Sovjet, vi har Polpots Kambodja, vi har Nordkorea. Alla blev och är totala fjaskon och folket led. Likafullt ska man göra om forsöket och nu över hela Jorden är planen, så att igen kan se skillnad.  Men i Nordens länder kan vi se motsatsen, den Kristna Norden blomstrade så länge vi var Kristna.
 
Och vi ser hur allt pekar åt rätt håll för det Kristna Ryssland med vi i väst, som avsagt oss Jesus, går kräftgång.
 
Som stöd för diskussionen tittar vi på tre Bibelställen
Ps 2 Värden rådslår hur man ska få bort Jesus
Upp 3:19 Brevet till Laodicea  (Demokratin)
Och
5 Mos 28 Välsignelsen och Förbannelsen

tisdag 19 mars 2024

240319 Harmagedon och Ändens tid i Bibeln

 

240319 

Harmagedon och Ändens tid i Bibeln
 Vi ska i det här avsnittet gå igenom valde delar ur Bibeln som handlar om den tid vi lever i just nu och fram till när Jesu Ande ska krossa vilddjuret och den falske profeten. Vi har här i Bibeln flera Profetior som hänger ihop och ger skeendet.
 
Jesu egna ord om vad som ska känneteckna ändens tid hittar vi bland annat i Mat 24 och vi tittar där speciellt på de delar som gäller när Jesus kommer.
 
Här (Mat 24;27) ser vi att samtidigt som Jesu ankomst ska ses av alla och ska vara ljus som blixten, så ska det finnas en del av vår värd som är totalt död (Mat 24:28) och där kommer vi att se fåglarna, gamarna samlas. Och det är något vi hittar både i Hes 39:17 - 20 och i Upp 19:17 – 19. Och i Upp 19:20 och framåt ser vi hur det kommer att sluta.
 
Vilddjuret här i Upp 19:20 är det moderna samhället med Globalism och all galenskap vi ser idag, och den falske profeten är Islam. Och båda kommer alltså att sluta i sjön som brinner med svavel.

måndag 4 mars 2024

240304 Koldioxid är vår mat

 
240304 
Koldioxid är vår mat
 

CO2 à Mat

 
Det är mycket förförelse som vi har idag i massmedia och en av dem är att vi måste sluta släppa ut koldioxid.
 
Vi kan läsa om Jesu ord om ändens tid och att det viktigaste är just att vi är uppmärksamma på och inte låter oss luras av dagens förförelser.

 
Mat 24:3. Och när han sitter på Oljeberget [Olivberget] kommer lärjungarna till honom när de är själva. De säger: Du kan väl säga oss när [hur, hur länge] detta kommer att ske och vad som är tecknet [symbolen] på din ankomst och slutet på tidsåldern.
Mat 24:4. Och Jesus svarar: Se till att ingen förför [bedrar, bedårar, lurar] er.
 
Och när vi nu tittar på frågan om Koldioxid är det ju koldioxid som i växterna blir till vår näring, till stärkelse, till socker etc. Det som äts av oss och av djuren som vi i sin tur äter.

tisdag 31 oktober 2023

231031 Är det Harmagedon vi ser dra igång

 
231031 
Är det Harmagedon vi ser dra igång
 


Det intressanta i det vi ser  idag i Israel och som verkar kunna expandera betydligt och bli ett verkligt problem för Israel är att det börjadeat i Gaza. Gaza är ju det vi läser om i Hes 39:11, ett område öster om havet och som Gog ska få till grav. Det kallas i Hessekiel för Hamongog och enligt många är det samma ord som Harmagedon Upp 16:16.
 

fredag 8 september 2023

230908 Treenigheten

 
230908 
Treenigheten

 
Många har svårt att föklrara treenigheten Själv brukar jag hänvisa till tre olika Bibelställen som jag tycker klart visar vad treenigheten är. Låt oss titta på dem.

söndag 27 augusti 2023

230827 Ändens tid i Bibeln

 

230827
Ändens tid i Bibeln
 

Här är några Bibelord som handlar om ändens tid:
 
Vi börjar med Ps 2 som ger hela bilden idag och framåt
 
Ps 2:1.  Varför är hedningarna rasande och folk larmar om det värdelösa.
Ps 2:2.  Jordens konungar reser sig och furstarna rådslår tillsammans, på grund av [mot] Jesus [Jashve] och på grund av [mot] Messias [en smord].
Ps 2:3.  Låt oss slita av deras band och låt oss kasta av oss deras rep.
Ps 2:4.  Min Herre sitter i himmelen, han skrattar, han förlöjligar dem.

tisdag 1 augusti 2023

230801 De är dödens likar

 
230801 
De är dödens likar
 


Jag har just gjort en översättning av Rom 1 och jag lägger ut den här. Den andra halvan är intressant för den låter nästan som en profetia av dagens situation. Och Speciellt den sista versen där vi läser:
 
De känner väl Guds påbud [förordning], att när de gör så är de verkligen dödens likar, men de är också eniga med dem som också gör så.

tisdag 11 juli 2023

230711 NATO, OTAN, SATAN

 
230711 
NATO, OTAN 
         SATAN
 


Vi hör just nu hur Sverige nu ska gå med i NATO och det är nu godkänt och Ukraina ska också med i NATO även om ingen tidplan finns där.
 
Det intressanta är att på NATOs logo står förutom NATO också NATO baklänges och det blir OTAN, Det intressanta är att i vissa språk så kan O också utalas som A och sätter man sedan ett S framför så får man SATAN, Är det det förbundet vi går med i.

lördag 8 juli 2023

230708 Antikrist sitter redan i Guds tempel

 

230708 
Antikrist sitter redan i Guds tempel
 

Det finns en tanke som många i Guds församlingar har idag och det är att Jesus inte kan komma förrän Antikrist har uppträtt och satt sig i Templet.
 
Vi kan läsa om det här i Andra Tessalonikerbrevet:

torsdag 29 juni 2023

230629 YHWH, Herren och Baal

 


230629 
YHWH, Herren och Baal
 

Det Hebreiska ordet Baal betyder: Husbonde, ägare,  make, man,  och Lord på engelska vilket är Herre på svenska.
 
Det intressanta här är då att man i vår Bibel har översatt det som på Hebreiskan från början var YHWH alltså Jahve, Jehoa, hur man nu vill utala det, med ordet Herren., och i den Engelska Bibeln med ordet Lord, alltså i båda fallen Baal en avgud.
 
YHWH är den Gud som talade med Moses från den brinnande busken och sa att hans namn var ”Jag är” och YHWH betyder ”han är” alltså han som verkligen finns, den verklige Guden, till skillnad mot alla avgudar som är snidade trästycken och uthuggna stenar.
 
Baal är ju dessutom den avgud som Elia stod upp mot på Karmel och besegrade.