onsdag 20 februari 2019


Jesu seger 75,
Allt land mellan Jordan och havet är Israels land


Vi kan se samma sak, som vi läste om i förra avsnittet, när Gud talar till Josua. Där sa Gud också att allt land mellan Jordan och Havet är Israels.

Jos 23:4.  Se jag har dömt åt er de folk som finns kvar, deras land tillfaller er, från Jordan och alla folk som jag slagit ner, till [och] det stora havet västerut.
Jos 23:5.  Och Jesus [Jashve] er Gud, han fördriver dem framför er, och han utplånar dem framför er, och ni intar deras land, så som Jesus [Jashve] er Gud har talat till er.

tisdag 19 februari 2019


Jesu seger 74,

Västbanken skall tillhöra Israel


Israels berg ska tillhöra Israel. Det kan vi läsa i Hes 36. Det är det vi idag kallar Västbanken, det ligger väster om Jordanfloden, och här i profetian kan vi alltså läsa hur det ska gå med den delen.

Hes 36:1.  Och du människoson [Adams barn] profetera till Israels berg och säg: Israels berg hör Jesu [Jashves] ord.

måndag 18 februari 2019


Jesu seger 73,
Den så kallade VästbankenOckså det vi idag kallar för Västbanken finns här i Bibeln och i samma sammanhang. Där möter vi de platser som de som kallar sig Palestinier fick att styra över i Osloavtalet. Detta som i Bibeln kallas för Israels Berg.

Hes 39:14 Och man skall alltid skilja motståndare [bråkmakare, de som vill dela] i landet, motståndarnas gravar är markerade på markens [landets, jordens] yta, de söker för att till slut rena den på nytt 7 gånger [i 7 månader].
Hes 39:15 Och de går över motståndarna i landet och märker ut människo- [Adams] ben [styrka, krafter] och bygger vid dess sida ett tecken intill hans grav, gravarna hör till Hamongog.
Hes 39:16 Och det är också namnet på en stad, Hamona [hennes tumult, hennes hop], och landet renas.

söndag 17 februari 2019


Jesu seger 72,
Harmagedon vidare


Vi kan alltså konstatera att är Hamongog Gaza och Hamas och kriget mot Judarna, så är det igång idag. Striderna upprepar sig gång på gång, och det ser vi när vi läser fortsättningen i Hesekiel, att så ska det vara, striderna ska upprepa sig.

Upp 16:16 Och han samlar dem till den platsen som på Hebreiska kallas Harmagedon *.

Hes 39:11 Och det blir så att på den dagen ger jag åt Gog * en plats till grav i Israel**, en motståndarnas [bråkmakarnas, de som vill dela] dalgång [flock] öster om havet och det stoppar motståndarna, och de begraver där Gog, och hela dess hop [tumult, oväsen], och de kallar dalgången Hamongog.
{* Gog=altartopp, tak, röra sig i cirklar, dansa, groggy, fira, fantisera, knota}
{**Israel=Guds uppreste, Guds upprättade, Guds rättvisa, regerar som Gud}
{***Hamongog=Gogs tumult, Gogs hop}

lördag 16 februari 2019


Jesu seger 71,
Vad är Harmagedon


Fortsätter vi att läsa i Upp 16 så kommer vi till versen om Harmagedon Upp 16:16. Och genom koppling till Hesekiel kan vi se att det är det krig och den kamp som bedrivs mot Israel idag, med centrum runt Gaza.

Upp 16:13 Och jag ser, från drakens [ormens] mun och från vilddjurets mun och från den falske profetens [lögnprofetens] mun, 3 ondskefulla [orena, skamliga, grymma] andar [vindar, liv, krafter] lika paddor.
Upp 16:14 För det är onda andar, som gör tecken, för att gå ut till de styrande [konungarna] på jorden och hela världen, för att samla dem till krig, på den allsmäktige Guds väldiga dag.

Upp 16:16 Och han samlar dem till den platsen som på Hebreiska kallas Harmagedon *.

Harmagedon är alltså den plats där de tre Onda Andarnas Krig ska utspela sig. Det krig som vi kom fram till handlade om att utplåna Israel.

fredag 15 februari 2019


Jesu seger 70,
Getterna står på Vänstersidan


Det är intressant att notera att Getterna, de som alltså förföljer Israel, de står på Vänster sida.

Mat 25:33. Och han kommer verkligen att ställa [etablera] dem, fåren ut åt höger sida och getterna ut åt vänster sida.
Mat 25:41. Då kommer han också att säg till de som är på vänster sida: Gå bort från mig ni förbannade, till den eviga eld som har gjorts färdig till djävulen och hans budbärare [änglar].
Mat 25:40. Och kungen [regenten] svarar dem då, han säger till dem: Jag säger er, allt ni gör för dessa mina minsta [obetydligaste] bröder, det gör ni för mig.

Det är alltså Vänstern som förföljer Israel. Och man kan fråga sig om det är en tillfällighet att hatet mot Israel är så stort just från Vänsterhåll.

torsdag 14 februari 2019


Jesu seger 69,
Sverige har blivit en Get NationVi pratade i förra avsnittet om Fåren och Getterna. Om de som gör rätt med Israel och de som gör fel. Och vi kan konstatera idag att Sverige har blivit en Get Nation.

Vi tittar på de aktuella Bibelställena igen:

Mat 25:33. Och han kommer verkligen att ställa [etablera] dem, fåren ut åt höger sida och getterna ut åt vänster sida.
Mat 25:41. Då kommer han också att säg till de som är på vänster sida: Gå bort från mig ni förbannade, till den eviga eld som har gjorts färdig till djävulen och hans budbärare [änglar].
Mat 25:40. Och kungen [regenten] svarar dem då, han säger till dem: Jag säger er, allt ni gör för dessa mina minsta [obetydligaste] bröder, det gör ni för mig.

onsdag 13 februari 2019


Jesu seger 68,
Det är hur vi hanterar Judarna och Israel som avgör vår Nations Framtid


Jesus skiljer på Fåren och Getterna. Alltså Nationer som gjort rätt och de som gjort fel, och det är hur vi hanterar Judarna och Israel som är utslagsgivande.

Mat 25:33. Och han kommer verkligen att ställa [etablera] dem, fåren ut åt höger sida och getterna ut åt vänster sida.
Mat 25:34. Då kommer kungen [herren] att säga till de på hans högra sida: Kom hit, de som är välsignade genom min fader, ärv nu det kungadöme som gjorts redo åt er från värdens [universums] grundläggning [fundament].

Mat 25:41. Då kommer han också att säg till de som är på vänster sida: Gå bort från mig ni förbannade, till den eviga eld som har gjorts färdig till djävulen och hans budbärare [änglar].

tisdag 12 februari 2019


Jesu seger 67,
I Jesu värld finns nationer med gränser


Vi har också att annat ord om när Jesus kommer och där talas de i stället om att han ska sitta på sin tron och döma nationerna och sätta ut deras gränser.

Mat 25:31. Och när Människosonen [Adams son] då kommer i sin glans [ära, härlighet], och alla de heliga budbärarna [änglarna] med honom, då skall han sitta på sin härlighets [ära, glans] tron.
Mat 25:32. Och han kommer att samla till sig alla nationer [folkslag, hednafolk] och han kommer att skilja dem genom gränser [skilja ut dem] från varandra som herden skiljer [skiljer ut] fåren från getterna genom gränser.

måndag 11 februari 2019


Jesu seger 66,
Ingen vet Dagen heller Stunden

Att ingen vet dagen heller stunden för Jesus kommande det är något man ofta talat om och det hittar vi här i Mat 25:13.

Därför gäller det att alltid vara vaken, att alltid vara beredd.

Mat 25:13. Var vakna [vakna upp] därför, eftersom ni inte vet dagen eller timmen när det skall komma att ske, det att Människosonen [Adams son] träder fram [kommer].