tisdag 21 maj 2019


Jesu seger 159,
Guds rike är evigtGuds folk, Jesu tjänare, ska regera i evighet. Guds rike ska aldrig ta slut. Det kan vi läsa i vers 5. Det är alltså ett fantastiskt perspektiv som vi som människor knappt kan fatta.

Upp 22:5. Och där skall inte vara natt. Och de har inte behov av någon lampa eller solens ljus, för Jesus [Herren] Gud lyser över [på, åt] dem och de skall regera i evigheters evigheter.

måndag 20 maj 2019


Jesu seger 158,
I Guds rike finns inget Andligt mörker


Det är Aldrig natt i Guds stad. Där finns inget Andligt mörker. Sanningen går alltid att se för Jesus är sanningen och han är vår lampa.

Upp 22:5. Och där skall inte vara natt. Och de har inte behov av någon lampa eller solens ljus, för Jesus [Herren] Gud lyser över [på, åt] dem och de skall regera i evigheters evigheter.

söndag 19 maj 2019


Jesu seger 157,
Vi ska se på Jesus


Det är Jesus vi ska se på, honom vi ska följa. Vi ska se Jesus så som han är och bli honom lika. Det är det som är frälsningens mål.

Upp 22:3. Och ingen förbannelse [plåga] skall vara mer, och Guds och Lammets tron skall stå i den, och hans tjänare skall tjäna honom.
Upp 22:4. Och de skall se hans ansikte och hans namn på sina pannor.

lördag 18 maj 2019


Jesu seger 156,
Vi ska tjäna Jesus


Det är Jesus som är vår herre och vi är alla tjänare, och han är vår trygghet och leder oss.

Upp 22:3. Och ingen förbannelse [plåga] skall vara mer, och Guds och Lammets tron skall stå i den, och hans tjänare skall tjäna honom.

I Jesaja 54 har vi ett löfte till Jesu tjänare. Han ska vara deras skydd. Det här gäller specifikt Israel men har naturligtvis också en tillämpning på alla oss som tror på Jesus.

fredag 17 maj 2019


Det är Annie Lööf som styr Sverige
190517Vi ser det nu klart att det är Annie Lööf som styr Sverige. Det är hon som avsätter ministrar. Det är hennes politik som Löven tvingas föra.


Jesu seger 155,
Jesus har tagit våra plågor


I Guds stad finns inga plågor, all förbannelse är borta, För Jesus är där, han regerar i Guds stad. Och Jesus har burit alla våra plågor upp på korset i sin försoning för oss.

Upp 22:3. Och ingen förbannelse [plåga] skall vara mer, och Guds och Lammets tron skall stå i den, och hans tjänare skall tjäna honom.

torsdag 16 maj 2019


Jesu seger 154,
I Guds Stad växer livets trädGuds stad är som i Paradiset. Här i Guds stad växter Livets träd, det som Adam och Eva fick äta av i Lustgården. Här har vi det igen. I Guds stad finns det liv som Gud vill att vi ska ha.

Upp 22:2. I mitten med dess gata [torg] och floden på båda sidor, är livets träd, som ger 12 skördar, för det ger sin frukt varje månad, och trädets blad är till folkens omsorg [vård, helande].

Det är intressant att tänka tanken att träd står för lag. Livets träd är alltså, livets lag, Guds lag som ger liv. Och det fantastiska är att när man lever i Jesus då blir inte lagen en träldom utan kommer av sig självt. Gud lägger sin lag i våra hjärtan som vi kan läsa.

onsdag 15 maj 2019


Jesu seger 153,
Livet kommer från Jesus


Det är från tronen som Livet kommer, och på tronen sitter Jesus. Det är han som är lammet och han sitter på Faderns högra sida, och talar väl för oss.

Upp 22:1. Och han visar mig en ren flod, med livets vatten, skinande [klart] som kristall, som kommer från Guds och Lammets tron.

tisdag 14 maj 2019


Slängmaffian har övertaget
190514En tanke värd att ha med sig är:

En gång slängt för alltid slängt, men man kan spara hur många gånger som helst.

Det finns mänskor som lättvindigt slänger allt de ser omkring sig som de inte gillar. Men det är ett faktum att har men en gång slängt så finns det saker som är borta för alltid. Och det gäller ju de saker som har ett historiskt värde och minnessaker och saker som inte går att få tag i mera. 

Jesu seger 152,
Jesus är vår Gud och ingen annan


Avgudadyrkare kommer inte in i Guds stad. Det är Jesus vi ska sätta överst och vi ska inte ha något annat vare sig över eller ens vid sidan om Jesus. Endast han är vår Gud.

Upp 21:27. Och ingen som gör orenheter [världsligheter, vanhelgar] och som ägnar sig åt avgudadyrkan [styggelser] och lögn [oärlighet], kommer någonsin in i den, utan endast de som är skrivna i livets bok, Lammets.

Det här finns också i 10 Guds bud och är de 2 första Buden.